Minjaverðir

Borgarminjavörður í Reykjavík er sá eini er heyrir undir sveitarfélag, en aðrir minjaverðir heyra undir Fornleifavernd ríkisins. Minjaverðir sinna þeim verkefnum sem áður heyrðu undir Þjóðminjasafn Íslands úti á landsbyggðinni og er með því verið að bæta þjónustuna og færa störfin nær vettvangi.  Um verksvið minjavarða er fjallað í þjóðminjalögum, lögum um húsafriðun og í reglugerðum.  

Minjaverðir hafa umsjón með menningarminjum á minjasvæðinu og vinna að verndun þeirra, skráningu og kynningu

og hafa með þeim eftirlit.  Minjaverðir leitast við að kynna almenningi, sveitarstjórnum, skipulagsaðilum og öðrum þeim er málið kann að varða, þjóðminjalög, reglugerðir og réttar stjórnsýsluleiðir varðandi umhverfismat og skipulagsmál. 

Mikilvægt er að minjaverðir séu í góðu samstarfi við sveitarfélög á svæðinu, ekki síst í tengslum við skipulagsmál,

en minjavörður veitir aðstoð og upplýsingar í tengslum við skráningu og varðveislu  fornleifa. Minjaverðir hafa einnig

með hús að gera, en samkvæmt 6. gr. laga nr. 104 um húsafriðun, frá 31. maí 2001, ber eigendum friðaðra húsa og húsa sem reist eru fyrir 1918 að leita álits hjá minjaverði og húsafriðunarnefnd ef ráðist skal í breytingar á þeim.

Minjavörður Norðurlands vestra

Heimilisfang : Aðalgötu 23
Póstnúmer : 550
Tölvupóstur : thor@fornleifavernd.is
         
Description : 

Þór Hjaltalín er minjavörður Norðurlands vestra.Minjavörður Suðurlands

Heimilisfang : Skógum
Póstnúmer : 861
Tölvupóstur : uggi@fornleifavernd.is
         
Description : 

Uggi Ævarsson er minjavörður Suðurlands.Minjavörður Norðurlands eystra

Heimilisfang : Þórunnarstræti 99
Póstnúmer : 600
Tölvupóstur : sigurdur@fornleifavernd.is
         
Description : 

Sigurður Bergsteinsson er minjavörður Norðurlands eystra.Minjavörður Vesturlands

Heimilisfang : Ráðhúsið
Póstnúmer : 340
Tölvupóstur : magnus@fornleifavernd.is
         
Description : 

Magnús A. Sigurðsson er minjavörður Vesturlands.Minjavörður Austurlands

Heimilisfang : Tjarnarbraut 39a
Póstnúmer :  700
Tölvupóstur : ingasoley@fornleifavernd.is
         
Description : 

Inga Sóley Kristjönudóttir er minjavörður Austurlands.

Samkvæmt þjóðminjalögum  nr. 106 frá 31. maí 2000 skyldi landinu skipt í minjasvæði og eru þau nú 8 talsins: 


Minjastofnun Íslands - Suðurgötu 39 - 101 Reykjavík - Sími: 555-6630 - Fax: 555-6631 - Kt: 440113-0280 - Tölvupóstur:fornleifavernd(hja)fornleifavernd.is