Þú ert hér:Forsíða»Minjastofnun Íslands»Stofnunin»Stefna»Jafnréttisstefna»Jafnréttisstefna
Print
  • Fornleifavernd ríkisins lýsir þeim vilja að vinna að jafnrétti og jafnri stöðu kvenna og karla. Það er vilji Fornleifaverndar ríkisins að jafnréttisstefnan sé sýnileg og virk í framkvæmd
  • Jafnréttisstefna Fornleifaverndar ríkisins felur í sér að virða beri ákvæði laga nr. 96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, við ráðningar í störf. Hvorki skal mismuna umsækjendum né starfsmönnum eftir kynferði né mismuna þeim á nokkurn hátt um vinnuaðstæður og vinnuskilyrði
  • Jafnréttismál og leiðir til að vinna að jöfnun á stöðu kynjanna skulu vera virkur þáttur í starfsmannastefnu Fornleifaverndar ríkisins. Leitast skal við að skapa starfsumhverfi sem stuðlar að andlegri og líkamlegri vellíðan starfsmanna
  • Þess skal gætt að laus störf hjá Fornleifavernd ríkisins séu auglýst í samræmi við lög nr. 70/1996, lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisns
  • Gætt skal jafnréttissjónarmiða þegar ráðið er í stöður. Það kynið sem er í minnihluta í viðkomandi starfshópi skal að öðru jöfnu ganga fyrir við ráðningar í störf þegar umsækjendur eru jafnhæfir
  • Við úthlutun verkefna skal þess gætt að bæði kynin eigi jafna möguleika innan stofnunarinnar. Þá skal þess gætt við tilfærslu í störfum og við uppsagnir að kynjum sé ekki mismunað
  • Gæta skal þess að konur og karlar njóti sambærilegra kjara og starfsaðstæðna sbr. lög nr. 10/2008  (lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla). Það telst þó ekki mismunum að taka sérstakt tillit til kvenna vegna þungunar og barnsburðar
  • Starfsmenn Fornleifaverndar ríkisins skulu eiga kost á sveigjanlegum vinnutíma þar sem því verður við komið