Print

Skipurit

Fornleifavernd ríkisins heyrir undir mennta- og menningarmálaráðherra. Ákvörðunum Fornleifaverndar má skjóta til sérstakrar málskotsnefndar, Fornleifanefnd. Í dag vinna ellefu manns hjá Fornleifavernd ríkisins á sex starfsstöðum (Reykjavík, Stykkishólmi,  Sauðárkróki, Akureyri, Egilsstöðum, Skógum). Stofnuninni er best lýst með svokölluðu fléttuskipulagi.  Fyrir hverjum málaflokki fer deildarstjóri sem ætlað er að samræma aðgerðir og verklag á landsvísu. Minjaverðir vinna svo þvert á alla málaflokka. Öll stoðstarfsemi, eins og fjármálastjórn, er á hendi forstöðumanns, enda stofnunin fámenn. Í dag skiptast deildir eða málaflokkar í umhverfismál, skipulagsmál, skráningarmál og kirkjuminjar. Á landinu starfa svo minjaverðir fyrir Suðurland, Austurland, Norðurland eystra, Norðurland vestra og Vesturland. Minjaverðir Norðurland vestra og Vesturlands skipta með sér Vestfjörðum tímabundið. Deildarstjóri skipulagsmála hefur umsjón með Reykjanesi.

 
Print

Fornleifavernd ríkisins er stjórnsýslustofnun sem heyrir undir menntamálaráðherra. Stofnunin hóf starfsemi sína þann 15. október 2001 og er staðsett á fimm stöðum, á Suðurgötu 39 í Reykjavík, Stykkishólmi, Sauðárkróki, Akureyri og Egilsstöðum. Fornleifavernd ríkisins starfar samkvæmt þjóðminjalögum nr. 107/2001, ákvæðum í lögum um flutning menningarverðmæta til annarra landa nr. 105/2001 og lögum um húsafriðun nr. 104/2001.  Markmið þjóðminjalaga og hlutverk Fornleifaverndar ríkisins er að tryggja eftir föngum varðveislu menningarsögulegra minja í eigin umhverfi, auðvelda aðgang og kynni þjóðarinnar af þeim og greiða fyrir rannsóknum. Helstu verkefni stofnunarinnar eru þessi:


• Stefnumörkun þjóðminjavörslunnar í samvinnu við þjóðminjavörð
• Eftirlit með fornleifum, fornleifarannsóknum og gripum í kirkjum landsins
• Leyfisveitingar vegna allra staðbundinna og tímabundinna rannsókna
• Stefnumótun vegna skráninga fornleifa, minningarmarka og kirkjugripa
• Umfjöllun og leyfisveitingar vegna förgunar fornleifa
• Umfjöllun og leyfisveitingar vegna flutnings og förgunar kirkjugripa
• Friðlýsing fornleifa, minningarmarka og kirkjugripa
• Merking friðlýstra fornleifa
• Umsagnir vegna skipulagsvinnu og umhverfismats
• Umsagnir vegna friðunar og breytinga á húsum
• Ráðgjöf um varðveislu og kynningu menningarsögulegra minja
• Ráðgjöf vegna skráningar, rannsókna og varðveislu fornleifa
• Leiðbeiningar vegna kostnaðaráætlana og framkvæmda rannsóknarverkefna
• Útboð vegna fornleifarannsókna 

 
Print

Minjastofnun Íslands er stjórnsýslustofnun sem heyrir undir menntamálaráðherra. Höfuðstöðvar stofnunarinnar eru á Suðurgötu 39 í Reykjavík en útstöðvar eru í Stykkishólmi, á Sauðárkróki, á Akureyri, á Egilsstöðum og á Skógum.

Lög um menningarminjar nr. 80/2012 tóku gildi 1. janúar 2013. Samkvæmt þeim voru Húsafriðunarnefnd og Fornleifavernd ríkisins sameinaðar í nýja stofnun, Minjastofnun Íslands. Forstöðumaður hinnar nýju stofnunar er Kristín Huld Sigurðardóttir.

Símanúmer Minjastofnunar Íslands eru fyrst um sinn 555 6630 (forstöðumaður og málefni tengd minjum) og 570 1300 (málefni tengd húsvernd og húsafriðun). Verið er að vinna að sameiningunni á mörgum sviðum, m.a. með nýrri heimasíðu en þar til hún er komin í gagnið höldum við úti heimasíðunum www.fornleifavernd.is og www.husafridun.is.

 

Fréttir

Minjar mánaðarins

Fornleifar við Siglunes rannsakaðar

Siglunes

Leita

Fylgstu með okkur á facebook

Vefsjá

Vefsjá

Minjastofnun Íslands - Suðurgötu 39 - 101 Reykjavík - Sími: 555-6630 - Fax: 555-6631 - Kt: 440113-0280 - Tölvupóstur:fornleifavernd(hja)fornleifavernd.is